Energetska efikasnost - put ka smanjenju siromaštva

Osnovni cilj ovog projekta je identifikovanje problema u oblasti energetske efikasnosti u Srbiji i njihove veze sa problemima siromaštva i zaštite životne sredine.

Jedan od ciljeva je i edukacija predstavnika lokalnih vlasti i lokalne zajednice za procese unapređenja energetske efikasnosti i racionalizacije korišćenja energije u opštinama i javnim komunalnim preduzećima, kao i građevinskim objektima koji su u nadležnosti opštine.

Ciljna grupa na projektu su lokalne vlasti i lokalna zajednica u 3 opštine u Sandžaku (Priboj, Prijepolje, N.Pazar), Ivanjici i u 6 opština na jugu Srbije (Vranje, Lebane, Medvedja, Vladicin Han, Surdulica, Vlasotince).

CeSID bi želeo da, uz saradnju sa predstavnicima opština uključenih u ovaj projekat i građanima, da doprinos prevazilaženju problema koji otežavaju rad lokalnim vlastima i onemogućuju stvaranje opštine koja bi bila servis građana. Kroz proces zajedničkog identifikovanja centralnih problema lokalnih zajednica i utvrđivanje prioriteta, i građani i lokalne vlasti bi stvorili bolje okruženje za uspešno vođenje politike na lokalu.

U okviru projekta planirano je sprovođenje istraživanja javnog mnenja o problemima energetske efikasnosti u kontekstu smanjenja siromaštva i zaštite životne sredine, mapiranje kapaciteta i učinka opština u ovoj oblasti, izrada uporedne analize u odnosu na rezultate istraživanja iz 2003. godine, prezentacija rezultata uporedne analize, prevod na srpski jezik i objavljivanje knjige Stuck in the Past, kao i prevod uporedne analize na engleski i njeno objavljivanje.

Projekat je finansiran od strane Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

Zaglavljeni u prošlosti [download PDF 8MB]