Izbori

Ovim programom su obuhvaćeni projekti posmatranja izbornog procesa. U Srbiji to su projekti posmatranja glasanja na blizu 9000 biračkih mesta u 168 opština i gradova u Srbiji, paralelno brojanje glasova, analize izbornog procesa i procedure, istraživanje medija, edukaciju posmatrača i birača, kao i kampanje za izlaznost na izbore. Pored toga, imali smo niz projekata koji su obuhatali međunarodnu saradnju i učešće u procesima posmatranja izbora u većem broju zemalja.