In Memoriam

Prof. Dr Slobodanka-Boba Nedović
1955 - 2004

Sa najdubljim žaljenjem i tugom Centar za slobodne izbore i demokratiju obaveštava javnost, saradnike i prijatelje da je Dr Slobodanka – Boba Nedović, jedan od osnivača i predsednik CeSID-a i vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, preminula 24. januara 2004. godine u Beogradu, posle kraće i teške bolesti.

Boba Nedović je sa grupom studenata Pravnog fakulteta, nakon višemesečnih protesta 1996-97. godine povodom nepriznavanja izbornih rezultata od strane režima Slobodana Miloševića, osnovala CeSID, prvu nevladinu organizaciju koja je postavila za cilj unapređenje izbornog procesa kroz nepristrasno posmatranje izbora u Srbiji, uključujući praćenje medija, posmatranje glasanja i paralelno brojanje glasova. U aktivnosti CeSID-a su, nakon osnivanja organizacije, uključeni i vodeći stručnjaci i istraživači iz oblasti sociologije, medija i statistike, a programi rada prošireni su na sveobuhvatna istraživanja koja se tiču kako izborne volje građana tako i unapređenja demokratskih vrednosti i procesa u društvu uopšte. CeSID je, prema nepodeljenom mišljenju srodnih organizacija u regionu i svetu, obavio pionirski posao u procesu demokratizacije Srbije koji je i dalje u toku, a kojem je neponovljivi i nemerljivi doprinos dala upravo Boba Nedović, vođena idejom neophodnog uspostavljanja demokratije u zemlji, koja je tokom 90-tih godina bila udaljena i isključena iz procesa koji je uveliko zahvatio susedne i zemlje bivše Istočne Evrope.

Boba Nedović rođena je u Beogradu 1955. godine, gde je posle završene gimnazije diplomirala, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu. Naučno-nastavnu karijeru započela je na tom fakultetu 1978. godine, kao predavač sociologije. Autor je značajnog broja radova iz oblasti političke sociologije i sociologije porodice, a u svojstvu gostujućeg profesora bila je i predavač na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku.

Boba Nedović bila je jedan od osnivača i članova Ujedinjene jugoslovenske demokratske inicijative (UJDI) 1989. godine, u vremenu koje je prethodilo uvođenju višepartijskog sistema u bivšoj Jugoslaviji. Kao viđeni borac za demokratiju, Boba Nedović je bila pod udarom režima Slobodana Miloševića, kako u vreme sprovođenja Zakona o univerzitetu 1998. godine, tako i u vreme ključnih izbora 2000. godine.