Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji

Povećana ovlašćenja i značajnija uloga lokalnih samouprava dovode do potrebe za većom transparentnošću i efikasnošću u njihovom radu. Upravo radi povećanja transparentnosti, neophodno je prikupiti sve podatke o ljudima koji su na čelu lokalnih samouprava kao i organima koji su zaduženi za kreiranje opštinske politike.

Stoga CeSID, kroz projekat „Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji“, radi na formiranju baze sa jedinstvenim registrom opština u Srbiji u kom bi bilo moguće pronaći podatke o rezultatima lokalnih izbora, o tome koliko odbornika čini lokalnu skupštinu, koje su  partije/koalicije na vlasti, kakva je obrazovna, polna, starosna struktura odbornika kao i sa svim podacima o posredno i neposredno izabranim organima svih lokalnih samouprava u Srbiji.

Projektom su obuhvaćene sve lokalne samouprave u Srbiji u kojima će CeSID-ovi regionalni i opštinski koordinatori neposrednim kontaktom sa opštinskim organima prikupiti sve navedene podatake. Na ovaj način će se formirati jedinstvena baza podataka za teritoriju cele Srbije koja će na CeSID-ovom web sajtu biti dostupna svim subjektima javnog života kao i samim građanima zainteresovanim za rad svojih predstavnika. Svi podaci u „Direktorijumu“ će biti redovno ažurirani za vreme trajanja mandata izabranih predstavnika građana.

„Direktorijum lokalnih samuprava u Srbiji“ će građanima, nevladinom sektoru, potencijalnim investitorima i medijima pružiti kompletnu sliku o predstavnicima vlasti u opštinama, njihovom radnom iskustvu, školskoj spremi ali i o njihovim odlukama sa kojom strankom će sarađivati kako bi svojim biračima obezbedili bolju budućnost.

CeSID će projekat „Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji“ realizovati uz pomoć Balkan Trust for Democracy (The German Marshall Found of the United States), Vlade Republike Češke kao i Britanske ambasade u Beogradu.