Razvoj lokalne zajednice

Ovaj program predstavlja polje u kome je CeSID postigao zapažen rezultate, pre svega zahvaljujući razgranatoj mreži i mogućnosti da svoje aktivnosti izvede u svakoj od opština Srbije. Projekti koji su rađeni u ovoj oblasti tiču se edukacije građana lokalnih zajednica, lokalnih vlasti i administracije, istraživanja javnog mnenja o problemima lokalnih zajednica, praćenje rada lokalnih vlasti i opštinske administracije, praćenje procedura u opštinama, uspostavljanje saradnje između civilnog sektora i lokalnih vlasti, kao i unapređenje kapaciteta nevladinog sektora na lokalu.