Modeli i preporuke za efikasno ostvarivanje biračkog prava dijaspore

"Modeli i preporuke za efikasno ostvarivanje biračkog prava dijaspore"

Dosadašnja zakonska rešenja i praksa ostvarivanja biračkog prava dijaspore pokazala su ozbiljne manjkavosti. Model glasanja dijaspore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima pokazao se kao nedovoljno praktičan za puno ostvarivanje biračkog prava glasača koji žive u inostranstvu. Najbolji pokazatelj ove činjenice jeste mala izlaznost birača u dijaspori na prethodnim izborima. Ideja ovog projekta jeste da se na osnovu dosadašnjih iskustava, kako naših tako i drugih zemalja, sačini nekoliko mogućih modela glasanja dijaspore, koji u budućem periodu mogu biti usvojeni i primenjivani. Već sada postoje ideje koji to modeli mogu biti. Međutim, svaki od njih podrazumeva i postojanje određenih kapaciteta različitih državnih organa da uspešno odgovore i procesuiraju glasanje dijaspore. Zbog toga, ovaj projekat će se baviti i analizom nadležnosti i kapaciteta različitih institucija koje će biti uključene u različite modele glasanja.

Svrha projekta je stvaranje pretpostavki za efikasnije ostvarivanje biračkog prava dijaspore, kroz sačinjavanje modela i predloga za efikasnijeučešće dijaspore na izborima i podizanje kapaciteta državne uprave za administriranje glasanja dijaspore.

Modeli i preporuke za efikasno ostvarivanje biračkog prava dijaspore

  • Glasači u dijaspori;
  • Zaposleni u državnoj upravi koji, u skladu sa predloženim modelima glasanja, učestvuju u administriranju glasanja dijaspore

Aktivnosti:

  • Formiranje radne grupe za izradu modela glasanja i za podizanje kapaciteta državne uprave za administriranje glasanja dijaspore
  • Analiza institucionalnih kapaciteta za efikasno administriranje glasanja dijaspore.
  • Izrada studije
  • Prezentacija studije