2000-ta godina

Avgust – septembar 2000

CeSID je tokom tokom prve tri godine svog postojanja, u jednom delu javnosti postao prepoznatljiv kao organizacija za domaće posmatranje izbora. Zatvorenost državnih medija učinila je, medjutim, da veliki deo populacije ostane uskraćen za informacije o našim aktivnostima i postojanju ideje domaćeg posmatranje izbora uopšte.

Početkom avgusta 2000.godine počela je predizborna kampanja CeSID-a, čiji je osnovni zadatak bio da dopre do najvećeg dela populacije i da najpre neupućene upozna sa idejom na kojoj CeSID počiva, a da potom sve gradjane pozove da da se priključe i da kao nepristrasni posmatrači uzmu učešće u izbornom postupku.

Prva faza kampanje koja se odvijala tokom avgusta 2000.godine imala je cilj da na jednostavan način, gradjanima, nadležnim organima i učesnicima u izborima uputimo poruku da ćemo se zalagati za to da čitav izborni postupak bude zakonit, dostupan javnosti i jasan kao što je 1+1=2 . Tokom druge faze kampanje gradjanima je porukom Priključi se. Ako ti je stalo! upućen poziv da se priključe CeSID-u i da kao domaći posmatrači, prateći postupak glasanja, daju svoj doprinos transparentnosti izbornog postupka. Prvih dana druge faze kampanje CeSID je primio nekoliko vrlo sramežljivih poziva, da bi već pri kraju prve nedelje, broj prijavljenih porastao na nekoliko stotina dnevno. Tokom predizborne kampanje, koja je trajala 50 dana, CeSID-u se priključilo gotovo 7500 gradjana.

Tokom čitavog predizbornog perioda, CeSID je preko saopštenja za javnost, na konferencijama za štampu, kao i preko neposrednih kontakata sa medijima, redovno obaveštavao javnost o tekućim aktivnostima.

U nekoliko navrata organizovali smo i javne štandove na ulicama i trgovima gradova širom Srbije, koji su sudeći po broju podeljenih letaka i drugog propagandnog materijala, privukli veliku pažnju gradjana.

Uspeh koji je CeSID ostvario u okupljanju gradjana,je nažalost i naveo tadašnju vlast da pokrene veoma intezivnu anti-kampanju.

Oktobar 2000

Samo nekoliko sati po zatvaranju biračkih mesta 24.septembra 2000. postalo je gotovo izvesno da tadašnja vlast SPS-JUL neće prihvatiti izborni poraz.

Da bi pokazao da borba za istinitost izbornih rezultata nije izgubljena, kao i radi artikulisanja rastućeg nezadovoljstva gradjana, CeSID je već krajem septembra 2000. dizajnirao i poveo novu medijsku kampanju za poštovanje izborne volje gradjana. Dve noseće poruke bavile su se transparentnošću izbora izbora i domaćim posmatračima.

Porukom „Ne vredi! Jedan i jedan su ipak dva“ nastavljeno je promovisanje transparentnosti, a osnovna ideja je bila da se u veoma usijanoj društvenoj atmosferi dostojanstveno i jasno ukaže da kradju nije lako sakriti.

Porukom „Sad znamo zašto im smetaju domaći posmatrači CeSID je, aludirajući na kradju, ukazao na potrebu za domaćim posmatranjem izbora.

Prateće poruke su se pojavile u novinskim oglasima i na nalepnicima malog formata, koje su deljene gradjanima tokom demonstracija 5.oktobra, a koje su parafrazirale osnovne poruke kampanje, aludirajući na pogrešno sabiranje i neznanje matematike članova Savezne izborne komisije.

Decembar 2000

Namera CeSID-a je bila da kampanjom, organizovanom pred izbore raspisane za 23.decembar 2000, pokuša da privuče sve one gradjane, inače zainteresovane za ideju domaćeg nepristrasnog posmatranja izbora, ali koji se zbog ucene ili sasvim opravdanog straha od posledica nisu priključili CeSID-u tokom kampanje koja prethodila septembarskim izborima. Cilj nam je bio da okupimo dovoljno posmatrača kako bi CeSID bio prisutan na svim biračkim mestima na teritoriji Republike Srbije. Namera nam je bila da pokažemo javnosti da borba nikad neće biti gotova kada je reč o osvajanju prava, slobode i demokratije.

Tokom ove kampanje korišćena su dva osnovna slogana. Sloganom „Budi posmatrač. Nikad nije gotovo.“ CeSID je naglasio potrebu za posmatranjem izbora nezavisno od pobede Demokratske opozicije Srbije na prethodnim izborima. U datoj situaciji, CeSID i njegovi posmatrači su istakli svoju nepristrasnost u izbornom postupku.

Drugi slogan bio je „Biti posmatrač. Lako i moćno.“ Poznatost CeSID-a u tom trenutku je bila izuzetno visoka, ali je ipak bilo potrebno uveriti ciljnu grupu da nije komplikovano postati posmatrač. Takodje, promovisana je ideja da je postati posmatrač izazov koji je potrebno prihvatiti da bi izbori bili zaista transparentni.

Medijska kampanja je u potpunosti ostvarila postavljene ciljeve. Naime, tokom trajanja kampanje CeSID je okupio ukupno 13.000 posmatrača.