Kampanja "Sa tobom ima smisla"

Kampanja "Sa tobom ima smisla"

U periodu od 13. decembra 2006. do 17. januara 2007. godine, CeSID je organizovao seriju aktivnosti koje su se odnosile na pripremu, organizaciju, implementaciju kampanje “Sa tobom ima smisla”. Cilj kampanje je bio da motiviše birače u Srbiji da izađu na parlamentarne izbore raspisane za 21. januar 2 007. godine.  Kampanja se sastojala od:

  1. Pozivanja telefonom (call centar)
  2. Direktne pošte
  3. Kampanje od vrata do vrata


1. Pozivanje telefonom

Telefonska kampanja je sprovedena u periodu od 13. decembra 2006. godine do 6. januara 2007. godine.   Ovaj aspekt kampanje je trajao 21 radni dan. Telefonsku kampanju je sprovodilo 60 operatera CeSID-ovog call centra pozivajući građane da izađu na izbore .


2. Direktna pošta

Tokom ovog aspekta kampanje, CeSID je poslao ukupno 1,500,000 pisama na adrese 600,000 potencijalnih glasača. Kampanja je posebno bila usmerena na manjine i na mlade birače. 


3. Kampanja od vrata do vrata   

Kampanja od vrata do vrata je sprovedena u periodu od 8. do 17. januara 2007. godine  u tri najveća grada u Srbiji: Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

U ovom delu kampanje angažovano je 1,500 CeSID-ovih aktivista koji su zakucali na vrata 150,000 domaćinstava. Deljenjem promotivnog materijala i kroz direktan razgovor CeSID-ovi aktivisti su nastojali da ubede građane da izađu na izbore.

Kampanju CeSID-a su podržali:
Nacionalni demokratski institut
Međunarodni republikanski institut
Ambasada Finske
Norveška narodna pomoć
Ambasada Nemačke