Potestas a populo - Obrazovanje za demokratiju

"Potestas a populo - Obrazovanje za demokratiju”

Rezultati niza istraživanja među mladom populacijom u Srbiji pokazuju vidnu nezainteresovanost i neupućenost mladih u politiku i funkcionisanje države. Jedan od odlučujućih činilaca koji je doprineo ovakvom raspoloženju mladih je upravo i politika koja je vođena zadnjih deset godina. Primetna je nezainteresovanost mladih ljudi da se aktivno uključe u društveni život, ne samo učešćem u vlasti ili njenom izboru, već i učešćem u nevladinim organizacijama ili drugim udruženjima građana.

Upravo stoga, namera ovog projekta je da se stavi akcenat na mlade ljude, jer će oni u budućnosti predstavljati snagu koja će nositi progresivne promene u našem društvu.

Sveukupna politika koja je u Srbiji vođena poslednjih godina doprinela je da se mladi ljudi povuku iz društvenog života ili da razmišljaju o eventualnom odlasku iz zemlje. Niz bezuspešnih pokušaja svrgavanja tada vladajućeg režima dovelo je do jednog specifičnog stanja duha kod mladih, a možda bi se moglo reći i u ostalim društvenim slojevima. Nakon svakog od tih pokušaja, mladi ljudi bi se osećali izdanim, mediji su bili ućutkani, a stari režim i dalje tu. Svi mogući ideali modernog društva su bili pregaženi. Stvarana je slika da je politika prljava, da političari brinu samo o svojim ličnim interesima i da je svako suprotstavljanje tome osuđeno na propast. Iako izborne promene i dolazak na vlast reformskih snaga ulivaju jednu novu nadu mladim ljudima, na žalost ta slika i dalje nastavlja da živi kao relikt prethodnih vremena, i upravo se sa njom želimo izboriti.

Prethodna tradicija načina vođenja državne politike uzrokovala je veliku distanciranost građana od društvenih tokova. Vladajući politički sistem činio je sve da se građanin udalji od države. S jedne strane neupućenost građana u funkcionisanje državnih institucija, a s druge strane namerno stvaranje svesti o nedodirljivosti, nepogrešivosti i nepromenjivosti tih institucija proizvelo je odbojnost građana prema državi. Takav odnos države i građanina, nimalo neuobičajen za autoritarne države, doveo je do opšte nezainteresovanosti pojedinca za ostvarivanje svojih osnovnih, ljudskih prava.

Prvi korak ka prevazilaženju tog problema jeste spoznavanje i razumevanje društva, države i njenih institucija. Cilj našeg projekta jeste upravo da obogatimo znanje mladih ljudi i samim tim podstaknemo njihovo kritičko mišljenje i sagledavanje društva. Sticanjem određenog stepena znanja o svim tim "komplikovanim" institucijama i terminima koje nas okružuju omogući će im bolji uvid u njihova prava, i mogućnosti njihove zaštite. Svrha saznavanja, poznavanja države, prava, politike nije ništa drugo do zaštita sebe samog, svoje porodice i šire zajednice kojoj pripadaju.

Pilot projekat “Potestas a populo – Vlast izbliza” realizovan je u 2002. godini i obuhvatio je sledeće opštine: Vračar, Sombor, Pančevo, Pirot i Kraljevo. S obzirom na dobru saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave i direktorima škola, kao i zainteresovanost srednjoškolaca, tri godine kasnije, 01.03.2005. godine, isti projekat pod ne što izmenjenim naslovom “Potestas a populo – Obrazovanje za demokratiju” doživeo je svoj nastavak u op š tinama: Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Beograd, Smederevo, Jagodina, Loznica, Čačak, Kraljevo, Kragujevac, Zaječar, Novi Pazar, Niš, Pirot i Vranje.

Ugledajući se na program koji se sprovodi u nizu razvijenih zapadnih zemalja, sa dugotrajnom kulturom demokratije, CeSID je učinio korak u približavanju mladima načina funkcionisanja države. Proces upoznavanja išao je od lokalnog do najviših nivoa vlasti u Dr ž avnoj zajednici SCG. U periodu od marta do juna, u tri mesečna ciklusa, edukovano je 1500 učenika 16 srednjih škola u Srbiji. U prvoj fazi učenici su bili upoznati sa načinom izbora lokalnih organa vlasti, nadležnostima opštinskih vlasti, odnosom centralizacije i decentralizacije vlasti. Bitan element projekta činio je obilazak zgrade opštine, upoznavanje sa funkcionerima opštinskih organa i opštinskih uprava, a skupštinska sala je bila mesto održavanja predavanja.

Učenici koji su pokazali najbolje znanje i najveće interesovanje, njih 90, bili su pozvani da dođu u glavni grad, Beograd i da budu učesnici druge faze programa upoznavanja - približavanja. Druga faza se sastojala u obilasku institucija: Skupštine SCG, Narodne skupštine Republike Srbije i Predsedništva . U toku obilaska ovih institucija, učesnicima je predstavljen njihov značaj, istorijat, delatnost i način rada.

Izvođenje projekta “Potestas a populo- obrazovanje za demokratiju” podržala je organizacija Norwegian People's Aid.