Izborni zakoni i Zakon o sprečavanju sukoba interesa - iskustva i praksa u regionu

U saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i nevladinom organizacijom GONG iz Hrvatske CeSID sprovodi projekat “Izborni zakoni i Zakon o sprečavanju sukoba interesa - iskustva i praksa u regionu” sa ciljem da se razmene iskustva, primeri dobre prakse i da se ukaže na probleme sa kojima su se tri zemlje (Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija) susretale prilikom primene ovih zakona. Svrha projekta je da se dođe do najboljih rešenja koja će pokrenuti pozitivne promene u oblasti izbornog zakonodavstva i sprečavanja sukoba interesa u sve tri države.

Da bi to bilo ostvareno planirano je održavanje tri regionalna skupa u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu kojima će prisustvovati predstavnici državnih institucija koje su nadležne za ove oblasti, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se tim pitanjima bave. Nakon održanih regionalnih sastanaka tri organizacije koje sprovode projekat će pripremiti izveštaj koji će sadržati primere najbolje prakse iz regiona i preporuke za unapređenje oblasti izbornog zakonodavstva i sprečavanja sukoba interesa. Izveštaj sa preporukama biće dostavljen nadležnim institucijama i zainteresovanim akterima koji mogu doprineti izmenama zakonske regulative i promovisan u javnosti.

Projekat se sprovodi u periodu od 1. novembra 2007. do 31. oktobra 2008. godine i podržan je od strane Fonda za otvoreno društvo.