U susret izmenama izbornog zakonodavstva u Srbiji

CeSID je krajem 2007. godine uz podršku Misije OEBS u Srbiji započeo projekat „U susret izmenama izbornog zakonodavstva u Srbiji” koji se odnosi na unapređenje postojeće izborne legislative. Aktivnosti su nastavljene i u 2008. godini uz pomoć i podršku Instituta za održive zajednice.

Projektom se želi dati doprinos demokratizaciji društva u Srbiji i stvaranju boljeg normativnog okvira koji uređuje izborni proces. To je moguće ostvariti podizanjem svesti među ekspertima i relevantnim državnim institucijama o tome kako različita normativna rešenja mogu uticati na aktere izbornog procesa (političke partije, manjine i druge marginalizovane grupe), ali i kroz stvaranje partnerstva sa stručnjacima u ovoj oblasti, predstavnicima civilnog društva, političkim partijama i zajednicom u kojoj živimo.

CeSID, stoga, namerava da sprovede set aktivnosti na tri nivoa koje će dovesti do bolje izborne normative.

Pored okupljanja tima priznatih stručnjaka koji će stalno raditi na analazi izbornog zakondavstva i pripremi preporuka, predstavnici CeSID-a će se baviti zastupanjem predloženih izmena izbornih zakona među organizacijama civilnog sektora i među drugim stručnjacima i ekspertskim organizacijama. Sa ovim ciljnim grupama biće uspostavljena i partnerstava koja će imati svrhu da promovišu potrebu za izbornim reformama.

Paralelno sa procesom zastupanja CeSID će raditi na dobijanju javne podrške za predložena rešenja kroz stalno informisanje javnosti i organizovanje javnih rasprava.

Treći nivo aktivnosti odnosi se na lobiranje za izmenu izborne normative kod donosilaca odluka – političkih partija i državnih institucija.

Do sada je napravljena je analiza izbornih zakona sa mogućnostima za njihovo unapređenje. Održana su i tri okrugla stola (u Beogradu, Nišu i Novom Sadu) na kojima su predstavljeni identifikovani problemi, a moguća rešenja stavljena na diskusiju. Naredni korak ka ostvarenju projektnog cilja čini održavanje 12 javnih rasprava u gradovima širom Srbije (Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru, Pančevu, Čačku, Kraljevu, Zaječaru, Jagodini, Pirotu, Valjevu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Smederevu).