Kampanja "Ja Biram da Glasam"

Kampanja "Ja Biram da Glasam"

Tokom perioda od 15. aprila do 15. jula 2004. godine, CeSID je imao niz različitih aktivnosti, koje su se odnosile na pripremu, organizaciju, implementaciju kampanje “Biram da glasam”. Cilj kampanje je bio da motiviše glasače u Srbiji da daju svoj glas na predsedničkim izborima u Republici Srbiji raspisanim za 13. i 27.jul 2004.godine.

Od 15. aprila CeSID-ov kreativni tim je radio na pripremi strategije kampanje, razvoju poruka kampanje I na dizajnu materijala za kampanju.

Kampanja- polazne tačke

Pripremi strategije, poruka I materijala za kampanju CeSID je pristupio polazeći od sledećih pretpostavki:

 • Institucija Predsednika Republike Srbije, važnost izbora, kao I važnost, snaga I težina biračkog prava su izgubili na vrednosti u shvatanjima gra đana Srbije, što je posledica tri neuspešna izborna ciklusa tokom 2002-2003 godine.

 • Prag izlaznosti (50% od biračkog tela) je ukinut. Ipak, činilo se da stanovništvo nije bilo u potpunosti upoznato sa činjenicom da će Predsednik biti izabran bez obzira na nisku ili visoku izlaznost.

 • Kandidati često šalju različite sukobljene i/ili kompleksne poruke. Ova činjenica je potencijalno mogla da poveća konfuziju I stoga da još više demotiviše glasače.

Metode komunikacije

Održavajući pozitivni ton, CeSID-ova kampanja je imala za cilj:

 • Izgradnju svesti birača o važnosti izbora

 • Izgradnju svesti birača o važnosti I snazi biračkog prava

 • Izgradnju svesti birača o važnosti I autoritetu/nadležnostima funkcije Predsednika Srbije I,

 • Informisanje birača o činjenici da izborni cenzus više ne postoji I da će Predsednik biti izabran ovog puta bez obzira na visoku ili nisku izlaznost.

Dizajn kampanje

Materijal za kampanju je obuhvatao TV spotove, flajere, nalepnice, plakate i direktnu poštu. Kampanja je imala nestranački, neutralni i veoma pozitivan izgled.

CeSID-ov kreativni tim je dizajnirao tri TV spota, jednu vrstu nalepnica, dva tipa plakata, dva tipa flajera i sastavio je i dizajnirao dva pisma za direktnu poštu.

Poruke kampanje

Vodeći slogan kampanje bio je: Ja Biram da Glasam

Potporni slogani kampanje bili su:

 • Demokratija se stalno osvaja, i
 • Ako ne biraš ti, izabraće drugi

Faze kampanje

Kampanje je imala dve faze:

Prva faza kampanje je počela 15. maja I trajala je do 12. juna. Ovaj deo kampanje je imao edukativni karakter, s obzirom da gradjani nisu bili dovoljno upoznati sa promenama izbornog zakona I činjenicom da je ukinut izborni cenzus. Gradjanima nije bila predstavljena činjenica, da će Predsednik Republike Srbije biti izabran nezavisno od toga kolika je izlaznost na izborima.

Druga faza kampanje je izvedena u periodu od 15. juna do 26. juna. CeSID je nastavio da saopštava činjenicu da više nema cenzusa za izlaznost, to jest da će jedan od dva kandidata ovog puta biti izabran za Predsednika Republike Srbije sa mandatom od 5 godina.

Direktan pristup biračima je podrazumevao:

 • Kampanju Od vrata do vrata
 • Direktnu poštu

Kampanja Od vrata do vrata

Izmedju dva izborna kruga, tokom perioda od 19-25.juna, CeSID je organizovao kampanju Od vrata do vrata, koja je izvedena u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Subotici I Novom Pazaru. U ovom delu kampanje angažovano je 500 CeSID-ovih aktivista: 350 u Beogradu, po 50 u Nišu i Novom Sadu, 26 u Subotici I 24 u Novom Pazaru.

Prema prvobitnom planu, bilo je zamišljeno da timovi posete 17.000 domaćinstava. Međutim, njihov učinak je prevazišao prvobitni plan, I samo u beogradskim opštinama, timovi su uspeli da posete 25.000 domaćinstava I time obuhvate 75.000 birača.

Materijal za kampanju u oblastima gde žive predstavnici manjina, je shodno tome prilagođen odgovarajućem jeziku.

Direktna pošta

Direktna pošta u tiražu od 300.000 pre prvog kruga i 50.000 izmedju dva kruga izbora je poslata na kućne adrese gradjana.

Sadržaj pošte se odnosio na ukidanje izbornog cenzusa od 50%, važnost izbora, snagu I važnost svakog glasa.

Indirektan pristup biračima je podrazumevao:

 • Distribuciju štampanog materijala
 • Medijsku kampanju (TV stanice I štampa)
 • PR/Komunikacijsku komponentu
 • Aktivnosti gradjanskih foruma

Gradjanski forumi

Gradjanski forumi u skoro 50 opština organizovali su skupove I davali lokalnim medijama obaveštenja za štampu koja su se odnosila na osnovne tačke CeSID-ove kampanje: ukidanje praga izlaznosti, važnost izbora, nadležnosti koje pozicija Predsednika poseduje, snaga svakog glasa…

Značajan broj lokalnih medija kako štampanih tako I elektronskih je objavio CeSID-ova obaveštenja.