Izgradnja proevropske demokratske kulture kroz jačanje kapaciteta kreatora javnog mnenja

Izgradnja proevropske demokratske kulture kroz jačanje kapaciteta kreatora javnog mnenja

Promena stavova i vrednosne orijentacije građana Srbije jedan je od osnovnih preduslova kako za uspešno izvođenje tranzicije, tako i za konsolidaciju demokratskog sistema. Proces «tranzicije vrednosti» je veoma složen i trajan proces. Ipak, pažnja i napori koji se tom procesu posvećuju nisu srazmerni važnosti ovog pitanja. Rasprostranjena je predrasuda da će uspešnost reformi biti ostvarena isključivim porastom ekonomskog rasta. Vrednosna orijentacija građana Srbije, smatra se u javnosti, osobito u medijima, drugorazrednom, iako ona može biti ključ razvoja, stagnacije, pa i nazadovanja.

Veliki broj različitih projekata, kao i istraživanja javnog mnenja, koja je CeSID realizovao u predhodnom periodu, pružili su dragocene empirijske podatke i pouzdan uvid u dominantne vrednosti biračkog tela u Srbiji. Stečeno iskustvo i podaci, bili su motiv i osnov za koncipiranje projekta Izgradnja proevropske demokratske kulture kroz jačanje kapaciteta kreatora javnog mnenja.

Rezultati pomenutih aktivnosti na kojima su volonteri CeSID-a bili angažovani pokazuju da se dominantne vrednosti biračkog tela u Srbiji ne podudaraju sa deklarativnim opredeljenjem većine birača za uključivanjem u evropske integracije. Teme koje su prioritetne značajnom delu biračkog tela Srbije okrenute su prošlosti, osporavanju procesa koji su neophodni uslov reformi (osporavanju privatizacije, pre svega), te ukazuju na nepostojanje osnovne saglasnosti o načinu prevazilaženja brojnih prepreka na putu evropskih integracija. Ako ovome dodamo i druge pojave poput selektivnog prihvatanja međunarodnih integracija, niskog stepena tolerancije spram različitih etičkih, verskih, uopšte socijalno isključenih društvenih skupina, raširene predrasude i stereotipe, postaje jasno kakvu ozbiljnu barijeru procesu reformi predstavljaju stavovi i dominantne vrednosti (većeg) dela građana. Pomenuti stavovi, zajedno sa nasleđem autoritarnog perioda devedesetih, tvore nedemokratsku političku kulturu koja pruža uporište neevropskim vrednostima i koja naše društvo vodi u izolaciju.

Osnovna ideja projekta Izgradnja proevropske demokratske kulture kroz jačanje kapaciteta kreatora javnog mnenja jeste senzibilizacija i pokretanje aktivizma kreatora javnog mnenja (predstavnika političkih stranaka, civilnog sektora, medija, sindikata) koji treba da predstavljaju glavnu snagu za promenu dominantnih vrednosti biračkog tela Srbije, odnosno građana uopšte. U koncipiranju projekta pošlo se od pretpostavke da je znatno efikasnije imati za direktnu ciljnu grupu kreatore javnog mnenja u lokalnim zajednicama, iako je postojala svest da bi ponajbolji način bila neposredna interakcija sa samim građanima. Uticaj koji na svoju zajednicu imaju dobro upućeni kreatori javnog mnenja izuzetno je veliki. CeSID je svoju ulogu u procesu promene političke kulture i vrednosti građana pronašao na polju u kom ima izuzetna iskustva – polju istraživanja javnog mnenja. Na osnovu tog značajnog segmenta, dalji rad na tom procesu prepušta se mreži kreatora javnog mnenja.

Realizacija projekta Izgradnja proevropske demokratske kulture kroz jačanje kapaciteta kreatora javnog mnenja otpočela je 1. marta 2005. godine i trajaće ukupno 20 meseci. Projekat će se izvodi u pet ciklusa, od kojih će svaki trajati četiri meseca. U postupku implementacije projekta predviđene su sledeće aktivnosti:

 1. Identifikovanje problema kroz istraživanja javnog mnenja.

  Jačanje kapaciteta kreatora javnog mnenja započinje identifikovanjem stavova građana o pitanjima koje indentifikuju kao najveće društvene probleme, te utvrđivanjem vrednosnih orijentacija koje dominiraju pomenutim stavovima. Međutim, istraživanja se tu neće zaustaviti. Zamisao je i da se dođe do osnova na kojima počivaju dominantne vrednosti, što predstavlja veliki korak napred u istraživanjima javnog mnenja.

  Na projektu je predviđeno izvođenje pet istraživanja javnog mnenja, koje će obuhvatiti ukupno 7.000 ispitanika u celoj Srbiji. Izvođenje ovih aktivnosti omogućeno je postojanjem razgranate i brojne mreže CeSID-ovih regionalnih i lokalnih centara, koordinatora, saradnika i volontera.

 2. Analiza istraživanja i priprema preporuka

  Nakon izvedenih istraživanja, CeSID-ov tim eksperata iz različitih oblasti društvenih nauka će analizirati prikupljene podatke i sačiniti preporuke. Preporuke će obuhvatiti mogućnosti delovanja u pravcu promene dominantnih nedemokratskih vrednosti i promene neevropske političke kulture. Rezultati i preporuke biće štampani u vidu publikacije namenjene ciljnoj grupi projekta – kreatorima javnog mnenja.

 3. Prezentacija rezultata i preporuka kreatorima javnog mnenja

  Svaki ciklus na projektu sadrži i održavanje trideset prezentacija u vidu okruglih stolova. Okrugli stolovi će biti organizovani za predstavnike političkih stranaka, nevladinih organizacija, sindikata, medija. Prezentacije će biti održavane u gradovima, centrima regiona, pri čemu će CeSID-ov ekspertski tim prilagođavati preporuke svakom regionu u skladu sa njegovim specifičnostima.

Ove aktivnosti imaju za cilj da se u sredinama u kojima se projekat sprovodi iniciraju neformalne mreže i koalicije sačinjene od kreatora javnog mnenja iz različitih sektora. Takve neformalne grupe vremenom treba da preuzmu osnovnu ulogu u sistematskoj akciji promocije proevropskih demokratskih političkih vrednosti i kulture.

Realizaciju projekta Izgradnja proevropske demokratske kulture kroz jačanje kapaciteta kreatora javnog mnenja omogućila je Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Beogradu.

Sve informacije o projektu, izvedenim aktivnostima i rezultatima biće redovno prezentovane na internet stranici CeSID-a.