U susret novom zakonu i novoj praksi u finansiranju političkih stranaka

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Transparentnost Srbija, uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije sprovode projekat „U susret novom zakonu i novoj praksi u finansiranju političkih stranaka“. Projekat traje 10 meseci – od aprila 2009 do februara 2010. godine.
Potreba za ovakvim projektom, koji je podržan i finansiran od strane USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), javila se usled ozbiljnih problema u primeni već postojećeg Zakona o finansiranju političkih stranaka. Problemi uočeni u praksi su veliki, počev, od prikupljanja sredstava za finansiranje političkih stranaka, podnošenja izveštaja o finansiranju političkih stranaka, kontrole finansiranja političkih stranaka i sankcionisanja kršenja Zakona.
Stoga je osnovni cilj ovog projekta zagovaranje donošenja i usvajanja  novog Zakona koji bi u potpunosti uredio kompletnu sferu vezanu za finansiranje političkih stranaka, uz jačanje institucija koje se bave njegovom primenom. Na ovaj način bili bi prevaziđeni postojeći problemi u ovoj oblasti.
Osnovne aktivnosti ovog projekta jesu:
Formiranje Ekspertske grupe (koju čine eksperti iz oblasti finansiranja političkih partija - Đorđe Vuković ispred CeSID-a i Nemanja Nenadić, ispred Transparentnost Srbija);
Izrada Preporuka za novi Zakon o finansiranju političkih stranaka (u kojima bi bili sadržani osnovni principi na kojima će biti baziran novi Zakon);
Izrada Nacrta Zakona o finansiranju političkih stranaka (od strane dva pravna eksperta koje će angažovati CeSID);
Lobiranje među donosiocima odluka (sastanci sa predstavnicima političkih stranaka);
Zagovaranje u javnosti (redovni medija brifinzi);
Izrada obrazaca i podzakonskih akata (nakon usvajanja Zakona u Narodnoj Skupštini) i
Edukacija predstavnika političkih stranaka u cilju uspešne implementacije novog Zakona.