Gde se nalazimo

Obaveštavamo Vas da Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) od 1. aprila 2009. godine možete kontaktirati na:

Adresi:  Telefoni/Fax:  
Hadži Milentijeva 14                

Srbija
+381 11 241 82 91


 detaljnije

Projekat „Inkluzija organizacija civilnog društva u donošenju energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou“

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) potpisao je 28. juna 2011. godine Ugovor o radu na projektu „Inkluzija organizacija civilnog društva u donošenju energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou“ sa Evropskom unijom. Projekat sprovodi CeSID uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, u okviru projekta „Podrška civilnom društvu“.

 

 CeSID će u partnerstvu sa opštinama Kula i Vrbas i Centrom za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotice, raditi na redukciji štetnih gasova, sa naglaskom na području pomenutih opština. U okviru projekta, u saradnji sa organizacijama civilnog društva i lokalnom samoupravom, promovisaće se standardi EU u donošenju energetskih i klimatskih politika. Očekivani rezultati projekta su:

 

• Pripremljeni akcioni planovi energetske održivosti (Sustainable Energy Action Plans) za opštine Vrbas i Kula;

• Stvaranje programskih okvira Agencijama za regionalni razvoj Bačke i Srema, koji se tiču očuvanja energije i životne sredine;

• Obuka organizacija civilnog društva u Srbiji kako bi uzele učešća u donošenju energetskih i klimatskih politike. Posebna pažnja biće posvećena monitoringu procesa donošenja klimatskih i energetskih politika na lokalnom nivou u Srbiji, kao i razvoju mehanizama za efektivni monitoring i donošenja politika koja su zasnovana na praktičnim primerima.

Neke od aktivnosti na projektu su:

 

• Priprema i sprovođenje istraživanja u domaćinstvima koje se odnosi na grejanje i prevozno sredstvo koje koriste;

• Razvoj specifičnih programa obuke za organizacije civilnog društva;

• Priprema vodiča za učestvovanje građana u izradi energetskih i klimatskih politika.

Realizacija projekta će trajati dvanaest meseci.

 

 detaljnije

ZVANIČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

U Srbiji su, u nedelju 6. juna, održani prvi izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Više od 430.000 upisanih u posebne biračke spiskove biralo je članove saveta 19 nacionalnih manjina.

Šesnaest saveta biralo se na neposrednim izborima, dok su članovi saveta hrvatske, makedonske i slovenačke manjine birani elektorskim putem, odnosno posrednim izborima.

Izbore je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Republike Srbije uz pomoć i podršku Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID).

Zvanične rezultate izbora možete pronaći ovde.

 detaljnije

Projekat „Promocija debate o socijalnoj inkluziji u Srbiji“

U partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, Produkcijskom grupom Mreža i organizacijama SeConS, CESID i Mrežom istraživača socijalnih prilika, Fond za socijalne inovacije sprovodi projekat „Promocija debate o socijalnoj inkluziji u Srbiji“. Projekat je podržan od strane Programa za zapošljavanje i društvenu solidarnost (PROGRES) Evropske Unije (2007-2013), kojim rukovodi Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Evropske Komisije i realizuje se u periodu februar 2009 – jul 2010.

 detaljnije

Projekat „Jačanje podrške evropskim integracijama u Srbiji“

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) u periodu od 1. septembra do 1. marta sprovodi projekat  „Jačanje podrške evropskim integracijama u Srbiji“.

Projekat ima za cilj da svim relevantnim akterima u procesu evropskih integracija omogući detaljan i sveobuhvatan uvid u stavove javnog mnenja prema ovom procesu i da na taj način olakša i usmeri neophodne korake na putu ka evropskim integracijama. 

Aktivnosti na projektu su istraživanja javnog mnenja o stavovima građna preme EU i prezentacije nalaza istraživanja akterima koji učestvuju u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji. 

Projekat ima tri ciklusa, odnosno tri istraživanja javnog mnenja i tri ciklusa prezentacija. Projekat je finansiran od strane Odeljenja za međunarodni razvoj Britanske Vlade (DFID) i podržan od strane Kancelarije za Evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Izveštaje sa dosadašnjih istraživanja, na srspkom i engleskom jeziku, možete preuzeti ovde.

 detaljnije

Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji

Centar za slobodne izbore i demokratiju, uz podršku Balkan Trust for Democracy (The German Marshall Found of the United States), Vlade Republike Češke i Britanske ambasade u Beogradu, sprovodi projekat „Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji“. Punu podršku sprovođenju projekta je pružilo i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. 

Cilj projekta „Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji“ je formiranje baze podataka u kojoj će se nalaziti svi podaci neophodni da se u potpunosti sagleda rad jedne lokalne samouprave na teritoriji republike Srbije kao što su: rezultati lokalnih izbora, koliko odbornika čini lokalnu skupštinu, koje su  partije/koalicije na vlasti, kakva je obrazovna, polna, starosna struktura odbornika kao i svi podaci o posredno i neposredno izabranim organima svih lokalnih samouprava u Srbiji.

 detaljnije