Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji

2.09.2009.

Centar za slobodne izbore i demokratiju uz podršku Balkan Trust for Democracy (The German Marshall Found of the United States), Vlade Republike Češke, Britanske ambasade u Beogradu, sprovodi projekat „Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji“. Punu podršku sprovođenju projekta je pružilo i Ministarstvo za državnu upravu i loklnu samoupravu. 

Cilj projekta „Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji“ je formiranje baze podataka u kojoj će se nalaziti svi podaci neophodni da se u potpunosti sagleda rad jedne lokalne samouprave na teritoriji republike Srbije kao što su: rezultati lokalnih izbora, koliko odbornika čini lokalnu skupštinu, koje su  partije/koalicije na vlasti, kakva je obrazovna, polna, starosna struktura odbornika kao i svi podaci o posredno i neposredno izabranim organima svih lokalnih samouprava u Srbiji.

„Direktorijum lokalnih samuprava u Srbiji“ će građanima, nevladinom sektoru, potencijalnim investitorima i medijima pružiti kompletnu sliku o predstavnicima vlasti u opštinama, njihovom radnom iskustvu, školskoj spremi ali i o njihovim odlukama sa kojom strankom će sarađivati kako bi svojim biračima obezbedili bolju budućnost.

Podaci koji se nalaze u Direktorijumu su dobijeni u saradnji sa opštinskim organima kojima zahvaljujemo na saradnji i pruženoj podršci u procesu prikupljanja podataka i njihovom redovnom ažururiranju.

Direktan pristup Direktorijumu možete ostvariti ovde.