Prezentacija istraživanja u Medija centru „Analiza stanja u oblasti neposrednog učešća u upravljanju lokalnom zajednicom“

28.10.2011.

Nivo neposrednog učešća građana u upravljanju lokalnom zajednicom je nizak, uprkos nezadovoljstvu koje građani pokazuju, kako životom u svojoj opštini ili gradu, tako i radom nadležnih iz lokalne samouprave, najvažniji su nalazi istraživanja koje je sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Istraživanje „Analiza stanja u oblasti neposrednog učešća u upravljanju lokalnom zajednicom“ je uspešno sprovedeno u ukupno 115 jedinica lokalne samouprave, u periodu 2002 – 2010. godina dok od ostalih, ili nije dobijen nikakav odgovor ili je dostavljen dopis da nije bilo neposrednog učešća građana.

Marko Blagojević, izvršni direktor CeSID-a je istakao da građani i organizacije građanskog društva nisu iskoristili u dovoljnoj meri instrumente koje im pruža zakonska regulativa neposrednog učešća u Republici Srbiji i da su, što je paradoksalno, ove instrumente više koristili neki drugi akteri u javnom životu: mesne zajednice, političke stranke ili koalicije. Da se radi o inicijativama koje nisu bile u „konfrontaciji“ sa lokalnim samoupravama, svedoči i podatak o tome da je čak četiri petine podnetih inicijativa i usvojeno. U pogledu podnetih inicijativa građani su aktivniji u manjim sredinama što se može objasniti jednostavnijim procesom u prikupljanju potrebnih potpisa, ali i većom mogućnosti za artikulaciju interesa od javnog značaja.

Blagojević je rekao i da je u periodu od 2002 do 2010. godine bilo 375 referenduma, od kojih su 74% inicirale mesne zajednice, a 22% skupštine opština ili gradova.

Bojan Klačar, koordinator projekta u CeSID-u je istakao da je neophodno raditi na promenama zakonskog okvira, budući da je važeći Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi prevaziđen i destimulišući za građane i organizacije građanskog društva. On je dodao da, podatak iz javnomnjenjskih istraživanja da čak 78% građana nikad nije učestvovalo u nekoj akciji koja ima za cilj rešenje nekog pitanja iz okruženja u kome žive, jasno pokazuje da građani nisu zainteresovani da u većoj meri neposredno učestvuju u lokalnoj zajednici.