Komunikaciona strategija

25.10.2011.

U skladu sa planiranim aktivnostima na projektu „Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou“, Centar za slobodne izbore i demokratiju je krajem septembra završio Komunikacionu strategiju. U Komunikacionoj strategiji nalaze se ciljevi i glavne poruke koje će biti komunicirane, kao i planirane aktivnosti po ciljnim grupama. Za više detalja možete pogledati .