Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina

6.04.2010.

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava organizuje seriju treninga za stručne saradnike Centralne izborne komisije (CIK). Ukupno će biti organizovano pet treninga: prvi je održan na Fruškoj Gori, dok će se naredna četiri održati na Zlatiboru (9-11. april), u Nišu (16-18. april), Orašcu (23-25. april) i Subotici (7-9. maj).

Treninzi su namenjeni predstavnicima gradskih i opštinskih uprava koji će raditi kao stručni saradnici CIK-a. Cilj treninga je pružanje podrške osobama angažovanim u izbornom procesu prezentacijom pozitivnopravnih rešenja, diskusijom, simulacijama i interaktivnim predavanjima. Budući da se po prvi put u našoj zemlji održavaju izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina i da se stvara potpuno nova praksa od velikog je značaja da na ovom poslu budu angažovane osobe sa značajnim iskustvom u izbornom procesu.

Ovaj seminar je sastavni deo projektnih aktivnosti koje imaju za cilj uspešno sprovođenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina i finansiran je od strane Odeljenja za međunarodni razvoj Britanske Vlade (DFID).

Izbori će se održati 6. juna 2010. godine.