Izbori za članove Skupštine Lekarske komore Srbije i članove Skupština regionalnih lekarskih komora u njenom sastavu

24.06.2010.

Izbori za članove (delegate) Skupštine Lekarske komore Srbije (LKS) i članove (delegate) Skupština regionalnih lekarskih komora (RLK) u njenom sastavu, održani su u nedelju, 20. 06. 2010. godine.

Za Skupštinu Lekarske komore Srbije birano je ukupno 124 delegata i to:

- iz regiona Beograd 29 iz državnih zdravstvenih ustanova i 15 iz privatne prakse;

- iz regiona Vojvodina 18 iz državne i 6 iz privatne prakse;

- iz regiona Jugoistočne Srbije 19 iz državne i 4 iz privatne prakse; 

- iz regiona Centralne i Zapadne Srbije 18 iz državne i 4 iz privatne prakse;

- iz regiona Kosova i Metohije 11 lekara iz državnih zdravstvenih ustanova.

 

Za Skupštine regionalnih lekarskih komora u sastavu Lekarske komore Srbije broj članova koji se bira u skladu je sa brojem članova lekarske komore u regionima.

- Za Skupštinu Regionalne lekarske komore Beograda birano je 44 delegata iz iz državnih zdravstvenih ustanova i 15 delegata iz privatne prakse;

- Za Skupštinu Regionalne lekarske komore Vojvodine birano je 27 delegata iz državne prakse i 6 delegata iz privatne prakse;

- U Jugoistočnoj Srbiji, za Skupštinu Regionalne lekarske komore  birano je 29 delegata iz državne prakse i 4 delegata iz privatne prakse;

- Za Skupštinu Regionalne lekarske komore Centralne i Zapadne Srbije birano je 29 delegata iz državne prakse i 4 delegata iz privatne prakse;

- Za Skupštinu Regionalne lekarske komore Kosova i Metohije birano je 37 delegata iz državnih zdravstvenih ustanova.

CeSID je u saradnji sa Lekarskom komorom Srbije učestvovao u svim predizbornim aktivnostima, a naši posmatrači su pratili izborni proces na svih 49 biračih mesta na teritoriji Srbije. Detaljan izveštaj o predizbornim aktivnostima i samom izbornom danu možete preuzeti
ovde.