16 parlamentarnih stranaka diskutovalo o reformi izbornog sistema Republike Srbije

5.04.2012.

 

Predstavnici 16 parlamentarnih stranaka su na okruglom stolu posvećenom reformi izbornog zakonodavstva, tj. izbornog sistema u užem smislu diskutovali o prednostima i manjkavostima sadašnjeg izbornog modela kao i potencijalnim reformskim rešenjima.

Skup su organizovali Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose (NDI), Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Organizacija za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), a u uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji.  

Na skupu su predstavljeni i rezultati istraživanja stranačkih preferencija po pitanju izbornog sitema, koje su, kroz formu konsultacija sa političkim strankama i anketnih upitnika sproveli NDI i CeSID. Kroz proces obrade podataka dobijenih kroz upitnike, kao i na osnovu same diskusije na okruglom stolu došlo se do sledećih zaključaka: Postoji većinska saglasnost političkih stranaka da postojeći izborni sistem poseduje niz manjkavosti i sa stanovišta političkih stranaka i još značajnije, sa stanovišta građana. Kada se radi o izboru između većinskog i proporcionalnog izbornog sistema, postoji široki konsenzus političkih stranaka da proporcionalni sistem najbolje odslikava društvenu heteregonost u Srbiji, te se stranke slažu da treba ostati pri proporcionalnom sistemu. Potencijalne izmene bi se kretale u pravcu personalizacije politike, tj. jačih veza između birača i izabranih predstavnika, time što bi građani glasali istovremeno i za stranku, kao i za kandidata iz te stranke čime bi se u značajnoj meri podigao nivo odgovornosti narodnih predstavnika direktno građanima.

Nacionalni demokratski Institut(NDI) i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) će nastaviti da podržavaju dijalog o pitanjima reforme izbornih zakona, posebno nakon uspostavljanja novog skupštinskog saziva.