Vesti

Vodič kroz Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

3.12.2011. Agencija za borbu protiv korupcije i Centar za slobodne izbore i demokratiju uz podršku Misije OEBS u Srbiji i USAID, počeli su sa održavanjem treninga o primeni novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i podzakonskim aktima. Obukama prisustvuju predstavnici političkih stranaka. Predviđeno je da bude održano 22 treninga u 22 grada u Srbiji i jedan u Beogradu. Do sada je održano petnaest tročasovnih obuka u Beogradu,  Subotici, Somboru, Nišu, Zrenjaninu, Pančevu,...
detaljnije

Prezentacija istraživanja u Medija centru „Analiza stanja u oblasti neposrednog učešća u upravljanju lokalnom zajednicom“

28.10.2011. Nivo neposrednog učešća građana u upravljanju lokalnom zajednicom je nizak, uprkos nezadovoljstvu koje građani pokazuju, kako životom u svojoj opštini ili gradu, tako i radom nadležnih iz lokalne samouprave, najvažniji su nalazi istraživanja koje je sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Istraživanje „Analiza stanja u oblasti neposrednog učešća u upravljanju lokalnom zajednicom“ je uspešno sprovedeno u ukupno...
detaljnije

Komunikaciona strategija

25.10.2011. U skladu sa planiranim aktivnostima na projektu „Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou“, Centar za slobodne izbore i demokratiju je krajem septembra završio Komunikacionu strategiju. U Komunikacionoj strategiji nalaze se ciljevi i glavne poruke koje će biti komunicirane, kao i planirane aktivnosti po ciljnim grupama. Za više detalja možete pogledati ovde.
detaljnije

Istraživanje javnog mnjenja u Vrbasu i Kuli

25.10.2011. U sredu 2. novembra 2011. godine održaće se okrugli sto na kome će biti predstavljeni rezultati javnomnjenjskog istraživanja „Navike građana Vrbasa i Kule u grejanju domaćinstva i transportu“. Istraživanje je sprovedeno za potrebe projekta „Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou“. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu“ kojim upravlja...
detaljnije

Projekat „Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou“

29.08.2011. Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) potpisao je 28. juna 2011. godine Ugovor o radu na projektu „Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou“ sa Evropskom unijom. Projekat sprovodi CeSID uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, u okviru projekta „Podrška civilnom društvu“.   CeSID će u partnerstvu sa opštinama Kula i Vrbas i Centrom za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz...
detaljnije

ZVANIČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

10.06.2010. U Srbiji su, u nedelju 6. juna, održani prvi izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Više od 430.000 upisanih u posebne biračke spiskove biralo je članove saveta 19 nacionalnih manjina. Šesnaest saveta biralo se na neposrednim izborima, dok su članovi saveta hrvatske, makedonske i slovenačke manjine birani elektorskim putem, odnosno posrednim izborima. Izbore je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Republike Srbije uz pomoć i podršku Centra...
detaljnije

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina

6.04.2010. Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava organizuje seriju treninga za stručne saradnike Centralne izborne komisije (CIK). Ukupno će biti organizovano pet treninga: prvi je održan na Fruškoj Gori, dok će se naredna četiri održati na Zlatiboru (9-11. april), u Nišu (16-18. april), Orašcu (23-25. april) i Subotici (7-9. maj). Treninzi su namenjeni predstavnicima gradskih i opštinskih uprava koji će raditi kao stručni...
detaljnije

Projekat "Unapređenje participacije dijaspore u demokratskim procesima u Srbiji"

9.03.2010. Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) u saradnji sa Ministarstvom za dijasporu Republike Srbije u periodu od 01. oktobra 2009. godine do 01. januara 2010. godine, učestvovao je u sprovođenju projekta "Unapređenje participacije dijaspore u demokratskim procesima u Srbiji".  Cilj projekta jeste da se kroz poces istraživanja javnog mnjenja utvrde stavovi građana Srbije prema pitanju uključivanja dijapore u politički život Srbije kao i da se...
detaljnije

Projekat „Jačanje podrške evropskim integracijama u Srbiji“

11.02.2010.  Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) u periodu od 1. septembra do 1. marta sprovodi projekat  „Jačanje podrške evropskim integracijama u Srbiji“. Projekat ima za cilj da svim relevantnim akterima u procesu evropskih integracija omogući detaljan i sveobuhvatan uvid u stavove javnog mnenja prema ovom procesu i da na taj način olakša i usmeri neophodne korake na putu ka evropskim integracijama.  Aktivnosti na projektu su istraživanja javnog...
detaljnije

Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji

2.09.2009. Centar za slobodne izbore i demokratiju uz podršku Balkan Trust for Democracy (The German Marshall Found of the United States), Vlade Republike Češke, Britanske ambasade u Beogradu, sprovodi projekat „Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji“. Punu podršku sprovođenju projekta je pružilo i Ministarstvo za državnu upravu i loklnu samoupravu.  Cilj projekta „Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji“ je formiranje baze podataka u kojoj će se...
detaljnije

  Sledeća strana»