Projekat „Jačanje podrške evropskim integracijama u Srbiji“

11.02.2010.

 Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) u periodu od 1. septembra do 1. marta sprovodi projekat  „Jačanje podrške evropskim integracijama u Srbiji“.

Projekat ima za cilj da svim relevantnim akterima u procesu evropskih integracija omogući detaljan i sveobuhvatan uvid u stavove javnog mnenja prema ovom procesu i da na taj način olakša i usmeri neophodne korake na putu ka evropskim integracijama. 

Aktivnosti na projektu su istraživanja javnog mnenja o stavovima građna preme EU i prezentacije nalaza istraživanja akterima koji učestvuju u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji. 

Projekat ima tri ciklusa, odnosno tri istraživanja javnog mnenja i tri ciklusa prezentacija. Projekat je finansiran od strane Odeljenja za međunarodni razvoj Britanske Vlade (DFID) i podržan od strane Kancelarije za Evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Izveštaje sa dosadašnjih istraživanja, na srspkom i engleskom jeziku, možete preuzeti ovde.