Projekat „Promocija debate o socijalnoj inkluziji u Srbiji“

U partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, Produkcijskom grupom Mreža i organizacijama SeConS, CESID i Mrežom istraživača socijalnih prilika, Fond za socijalne inovacije sprovodi projekat „Promocija debate o socijalnoj inkluziji u Srbiji“. Projekat je podržan od strane Programa za zapošljavanje i društvenu solidarnost (PROGRES) Evropske Unije (2007-2013), kojim rukovodi Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Evropske Komisije i realizuje se u periodu februar 2009 – jul 2010.

 

Očekuje se da će ovaj projekat postići sledeće rezultate:

 

  1. Bolje razumevanje koncepta politike društvenog uključivanja kao odgovora na problem društvene isključenosti;
  2. Širenje fokusa stručne i šire javnosti sa siromaštva na društvenu isključenost;
  3. Razmena informacija o nacionalnim politikama društvenog uključivanja sa istim politikama na nivou EU i uzajamno upoznavanje sa najboljom praksom;
  4. Mobilizacija svih relevantnih aktera i njihova aktivacija u borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti;
  5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje zastupaju društveno isključene;
  6. Produkcija kvalitetnih informacija o siromaštvu i društvenoj isključenosti od strane nacionalnih i lokalnih medija.

 

Aktivnosti planirane projektom uključuju:

 

  1. Izradu različitih studija, uključujući: akciono istraživanje o percepcijama i stavovima o društvenoj uključenosti i otvorenom metodu koordinacije, istraživanje o socijalnoj isključenosti u Srbiji, komparativnu studiju o politici socijalne uključenosti u Srbiji  i EU
  2. Lokalna, regionalna, nacionalna i internacionalna dešavanja čiji je cilj jačanje kapaciteta različitih aktera, uključujući organizacije civilnog društva, predstavnike lokalnih samouprava i servisa, medije i donosioce odluka

Informisanje javnosti kroz TV programe i internet portale