Istraživanje stavova političkih stranaka o različitim modelima izbornih sistema za Republiku Srbiju

20.03.2012.

 

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Nacionalni demokratski Institut (NDI) rade na istraživanju stavova političkih stranaka o različitim modelima izbornih sistema za Republiku Srbiju. CeSID–ov tim razvio je kurikulum od 9 izbornih sistema sa njihovim ocenama koji su objavljeni na NDI sajtu pokrenutom u okviru programa Promocija dijaloga o reformi izbornog zakonodavstva u Srbiji . Grafički prikaz predloženih modela izbornih sistema možete preuzeti ovde.

Kao integralni deo istraživačkog projekta održani su sastanci sa timovima političkih stranaka na kojima su se predstavili pomenuti izborni modeli i ciljevi istraživanja.

 

Preuzimanje dokumenata:

  • Grafički prikaz modela izbornih sistema (6153.84 KB)