Borba protiv korupcije

Uvek aktuelno i napeto polje koje podrzumeva stalne napore i borbu protiv mita, korupcije i negativnih aspekta novca u politici i društvu predstavlja za CeSID novi izazov. Nekoliko projekata i istraživanja tiču se ove oblasti i ulažemo konstantne napore i znanja da bi pomogli društvu da smanji i ograniči negativne efekte koje ove pojave izazivaju.